Anpassade flänsar

Anpassade flänsar Funktioner

Anpassade flänsar är de sammankopplade delarna mellan axlarna, som används för anslutningen mellan rörändarna.

För anslutning mellan två enheter, såsom växellådsflänsar.

Med flänsanslutning eller flänsförband avses en löstagbar anslutning där flänsar, packningar och bultar är anslutna till varandra som en uppsättning kombinerade tätningsstrukturer.

Det finns hål på de anpassade flänsarna, och bultar gör att de två flänsarna är tätt sammankopplade. Flänsarna är tätade med packningar.

custom flanges

Avtryck från HZW anpassade flänsar

Anpassade flänsar: Styrka, Hållbarhet och säkerhet garanteras

Din pålitliga tillverkare av anpassade flänsar i Kina